Iindawo ezili-16 ezigqibeleleyo zokuqubha eMelika

Eyona Uhambo Lwendalo Iindawo ezili-16 ezigqibeleleyo zokuqubha eMelika

Iindawo ezili-16 ezigqibeleleyo zokuqubha eMelika

Inqaku loMhleli: Ukuhamba kunokuba nzima ngoku, kodwa sebenzisa izimvo zethu zokukhuthaza ukucwangcisela kwangaphambili uluhlu lwakho lwamabhakethi alandelayo.

Ihlobo lihlala lithetha iintsuku ezichithwe ukuphola kwi amanzi , kwaye indalo ibonelela ngeendawo ezininzi apho ungathatha khona ukudipha phakathi kwendawo entle.

Imingxunya yokuqubha yendalo yaseMelika isuka kwiingxangxasi ezintle ezenza ezakho ulwelo lwamanzi lwendalo kwimilanjana ebonelela ngamanzi acocekileyo ngekristale kunye namachibi apholileyo ongadipha kuwo xa ufuna ubushushu obuthile.


Sidibanise uluhlu lwemingxunya yokuqubha ebalaseleyo yelizwe ukuba uyonwabele, nokuba ujonge ukukhumbula imihla yakho yokutsiba kwiintambo okanye ukuzonwabisa ngokudada okuphumayo.