IimbonakaloKunjani ukuchitha ubusuku kwihotele 'ekhanyayo'

Emva kwehotele ephefumlele i-The Shining ifake eyayo i-maze ye-hedge kwi-movie, omnye umbhali onobugwenxa uthathe isigqibo sokuchitha ubusuku apho ejongene noloyiko lobomi bakhe bezinto ezoyikisayo. Funda uqhubeke.