Iilwandle ezigqibelele kufutshane neOrlando

Eyona Iiholide Zolwandle Iilwandle ezigqibelele kufutshane neOrlando

Iilwandle ezigqibelele kufutshane neOrlando

Abandwendweli iSixeko Esihle maxa wambi bayamangaliswa kukufumanisa ukuba iOrlando ikhohlakele! Ummandla we-metro ugcwele amachibi amahle, kodwa sitshitshisa i-dab phakathi kombuso, ngoko ukufikelela elunxwemeni kuthatha ixesha elithile.